โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Science Achievement Scholarship of Thailand,SAST

รูปกิจกรรม
01 Jan 2513
จำนวนกิจกรรมวิชาการ ในประเทศ 129 กิจกรรม ต่างประเทศ 129 กิจกรรม
จำนวนผู้ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 10 คน
คำร้องทั่วไปที่ดำเนินการแล้ว 60%

จำนวนศึกษาทุน โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ปริญญาตรี 0 คน ปริญญาโท 9 คน ปริญญาเอก 68 คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสวท. โครงการทุนเรียนดีฯ

ติดต่อเรา

สถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์